Raghuram Vallamsetty
President
ChalapathiRaju Kalidindi
Vice President-Projects
KE Hari Babu
Vice President-Operations
KN Rao IFS (Retd)
Seceratary General
International Operations
Prabhat Sethia
Secretary
Smt V Uma
Joint Secretary
V Bhashya Kishore
Treasurer
R V R Narashima Raju
T Satyanandam
Salim S Popatiya
Smt Anitha